Sazebník poplatků a limitů

Sazebník poplatků

ZÁKLADNÍ SLUŽBY CENA
AKTIVACE A VEDENÍ KARTY
Aktivace Karty ZDARMA
Měsíční poplatek za vedení Karty 69 Kč
Měsíční poplatek za nevyužívání karty - po šesti měsících1 49 Kč
ZMĚNA REŽIMU LIMITŮ NA KARTĚ
Aktivace režimu základního limitu ZDARMA
Aktivace režimu nejvyššího limitu ZDARMA
NABÍJENÍ PROSTŘEDKŮ
Nabití Karty vkladem/převodem – karta v nejvyšším limitu2 25 Kč + 3,8%
Nabití Karty vkladem/převodem – karta v základním limitu2 25 Kč + 8,0%
Příplatek za nabití Karty prostřednictvím jiného zprostředkovatele3 25 Kč
Nabití Karty cizoměnovou transakcí4 190Kč
PLATBY A VÝBĚRY
Platba Kartou u obchodníka v ČR 1,90 Kč
Poplatek za zahraniční transakci (u obchodníka) 15 Kč + 2%
Výběr z bankomatu – domácí 35 Kč
Výběr z bankomatu – zahraničí 120 Kč + 2%
Poplatek za cizoměnovou transakci (platba nebo výběr cizí měny) 3,5%
Poplatek za odmítnutí transakce z důvodu na straně Držitele Karty 10 Kč
Poplatek za vracení prostředků mimo limity5 30 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY
DOTAZ NA ZŮSTATEK
Dotaz na zůstatek Karty prostřednictvím bankomatu 10 Kč
Dotaz na zůstatek Karty prostřednictvím webové samoobsluhy ZDARMA

1 Poplatek se aplikuje společně s Měsíčním poplatkem za vedení Karty.

2 Platba může být zatížena poplatky účtovanými bankou, jejíž prostřednictvím je realizováno nabití vkladem/převodem.

3 Dle aktuální nabídky nabíjecích kanálů dostupných zde: https://www.freepay.cz/dobiti-karty/.

4 Prostředky jsou konvertovány na základě aktuálně platného kurzovního lístku banky příjemce.

5 Minimální částka nabití karty FreePay je 200Kč. Maximální částky jsou uvedeny v tabulce smluvních režimů.

6 Poplatek jde na vrub částky k vrácení, tedy částky skutečně došlé na účet Poskytovatele. Jedná-li se o převod na cizoměnový účet tuzemského subjektu vedený v zahraničí, hradí příjemce i odesílatel poplatek dle aktuálního sazebníku dané banky.

 

ZMĚNY A VÝMĚNA KARTY
Změna identifikačních údajů spojených s Kartou ZDARMA
Poplatek za vydání nové Karty v případě ztráty/poškození/Trvalé blokace /Expirace Karty, včetně převodu zůstatku na Kartu novou 99 Kč
ZPĚTNÁ VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
Zpětná výměna peněz zákonná7 ZDARMA
Zpětná výměna peněz  5%, min. 50 Kč
Zaslání finančních prostředků prostřednictvím poštovní poukázky 95 Kč
Zaslání finančních prostředků převodem na bankovní účet 30 Kč
Zaslání finančních prostředků na bankovní účet v zahraničí 290 Kč
Převod prostředků na jinou Kartu Prepaid Solutions a.s. 20 Kč
OSTATNÍ POPLATKY
Měsíční poplatek za uchovávání zůstatku po ukončení Smlouvy do okamžiku provedení Zpětné výměny 69 Kč
Poplatek za deblokaci karty8 69 Kč
Poplatek ze neoprávněnou reklamaci 500 Kč
Poplatek za zaslání informace - SMS 3 Kč
Poplatek za zaslání informace – e-mail ZDARMA
Poskytování informací9
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:
- Požadavek na podání základní informace 500Kč
- Požadavek na podání rozšířené informace 1000Kč
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – na žádost klienta:
- Požadavek na vystavení reference o klientovi 500Kč
SMLUVNÍ REŽIMY – LIMITY KARTY
Režim základního limitu
Maximální jednorázové nabití (kartu lze v tomto limitu nabít pouze 1x) 3 500 Kč
Režim nejvyššího limitu
Maximální roční obrat 700 000 Kč
Maximální jednorázové/denní nabití (maximálně třemi platbami denně) 100 000 Kč
Maximální okamžitý zůstatek 700 000 Kč
Maximální denní výběr z bankomatu 20 000 Kč
Maximální denní počet transakcí Kartou 10
Maximální denní platební limit ( včetně výběru) 40 000 Kč

7 V případě, že Držitel Karty požádá o Zpětnou výměnu Elektronických peněz v den zániku právního vztahu ze Smlouvy (den expirace platební karty) nebo do jednoho roku po tomto dni.

8 Deblokovat nelze Kartu, která byla zablokována z důvodu ztráty nebo odcizení.

9 Tyto poplatky jsou splatné předem.

 

Poplatky jsou přednostně účtovány na vrub předplacené karty FreePay.

Tento Sazebník poplatků a limitů nabývá účinnosti dne 15.1.2020.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace